elementname

付先亮

【 发布日期:2023-02-28 | 点击:


姓名:付先亮

职称:教授

是否硕导:是

邮箱:fuxl@wit.edu.cn

地址:武汉市武汉工程大学流芳校区材料科学与工程学院

教育及工作经历

2022.11至今, 武汉工程大学,材料科学与工程学院,教授

2016/12至2022.09, 淮北师范大学,化学与材料科学学院,教授

2011/02至2016/11, 淮北师范大学,化学与材料科学学院,副教授

2009/10至2011/08, 香港大学,博士后,合作导师 Dennis Y. C. Leung

2004/09至2009/07, 福州大学化学化工学院,物理化学专业,理学博士

2000/09至2004/07, 华侨大学化学化工学院,应用化学专业,工学学士

研究方向

能源及环境光催化

主讲课程

物理化学(本科生)

绿色建筑材料(本科生)

催化作用基础(研究生)

环境保护与可持续发展(本科生)

学生培养

已培养硕士生7名,多人免试考核进入厦门大学、南京工业大学、吉林大学等继续博士深造

每年招收研究生2-3名,欢迎对 光催化能源转化/环境污染物处理/有机合成 等方向感兴趣的同学报考

科研项目

国家自然科学基金青年基金项目,项目号21103060,2012/01-2014/12,主持

国家自然科学基金面上基金项目,项目号21473066,2015/01-2018/12,主持

安徽省自然科学基金杰出青年基金项目(1/30),项目号1808085J24,2018/07-2021/06,主持

荣誉获奖

安徽省科学技术奖一等奖,2019.03, 排名第四,主要完成人

2019安徽省第十二批省学术技术带头人后备人选 (1/120)

近五年发表论文

[1] Xianliang Fu*, Zhulin Qi, Wei Ren, Man Xu, Yang Yang*, Photocatalytic Reduction of Nitrobenzene to Aniline over CdS Nanorods: the Impacts of Reaction Conditions and the Hydrogenation Mechanism. Catal. Sci. Technol., 2023, 7022-7035.

[2]  Xiang Li, Man Xu, Jinni Shen*, Junjun Wang, Li Zhu, Xuan Zhao, Zizhong Zhang, Xianliang Fu*, Epitaxial-grafting strategy to boost inert hydroxide photocatalytic performance: A case study of SnOx-MgSn(OH)6. J. Catal., 2023, 428: 115145.

[3] Yutong Xiao, Ziqun Wang, Longfeng Li, Quan Gu, Man Xu, Li Zhu, Xianliang Fu*. Int. J. Hydrogen Energ. 2023, DOI 10.1016/j.ijhydene.2023.01.086.

[4] Yang Yang, Wei Ren, Xiuzhen Zheng, Sugang Meng, Chun Cai*, Xianliang Fu*, Shifu Chen. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2022, 14: 54649-54661.

[5] Haisu Wu, Tifang Miao*, Qinghua Deng, Li Qian, Haixia Shi, Yun Xu, Xianliang Fu*. J. Phys. Chem. C. 2022, 126: 1857-1871.

[6] Yurong Jiang, Xumei Yan, Xianliang Fu*, Quan Gu*. Colloid Interfac. Sci. Comm. 2022, 48: 100627.

[7] Xiaoxia Jia, Jiwu Zhao, Yujing Lv, Xianliang Fu, Yajun Jian, Weiqiang Zhang, Yanyan Wang, Huaming Sun, Xuxu Wang, Jinlin Long, Peng Yang, Quan Gu*, Ziwei Gao*. Appl. Catal. B: Environ. 2022, 300: 120756.

[8] Xiuzhen Zheng, Xulin Wang, Jiafang Liu, Xianliang Fu*, Yang Yang, Huijuan Han, You Fan, Sujuan Zhang, Sugang Meng, Shifu Chen*. J. Am. Ceram. Soc. 2021, 104: 5307-5316.

[9] Ziqun Wang, Zhulin Qi, Xiujun Fan, Dennis Y. C. Leung*, Jinlin Long, Zizhong Zhang, Tifang Miao, Sugang Meng, Shifu Chen, Xianliang Fu*. Appl. Catal. B: Environ. 2021, 281: 119443.

[10] Zulin Qi, Yang Yang, Tao Miao, Longfeng Li, Xianliang Fu*. ChemistrySelect. 2021, 6: 12628-12643.

[11] Yang Yang, Qiangqiang Meng, Xiaoliang Jiang, Sugang Meng*, Xiuzhen Zheng, Sujuan Zhang, Xianliang Fu*, Shifu Chen*. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3: 7736-7745.

[12] Ziqun Wang, Longfeng Li, Mingzhu Liu, Tifang Miao, Xiangju Ye, Sugang Meng, Shifu Chen, Xianliang Fu*. J. Energy Chem. 2020, 48: 241-249.

[13] Hui Li, Ziqun Wang, Yunhui He, Sugang Meng, Yun Xu, Shifu Chen, Xianliang Fu*. J.Colloid Interf. Sci. 2019, 535: 469-480.

[14] Qinghua Deng, Yun Xu, Ziqun Wang, Tifang Miao*, Xianliang Fu*, Liancai Xu. J. Phys. Chem. C. 2019, 123: 30351-30359.

[15] Qinghua Deng, Tifang Miao*, Ziqun Wang, Yun Xu, Xianliang Fu*. Chem. Eng. J. 2019, 378: 122139.

[16] 付先亮*, 物理化学课程中相平衡理论的教学策略, 大学化学, 2019, 34, 60-67

已在国内外学术刊物发表论文110余篇,H-index 50(基于google学术数据)

更多信息详见

Web of Science ResearcherIDG-1386-2010,

https://www.webofscience.com/wos/author/record/390571

ORCID: 0000-0001-9295-6314

https://orcid.org/0000-0001-9295-6314

专利

一种Sn基氢氧化物型光催化剂及其制备方法和应用, ZL201410209323.1

一种贵金属修饰的CdS纳米棒光催化剂的制备方法和应用, ZL201510283577.2

一种组成可控的锡基氧化物的制备方法及其光催化应用, ZL201610326861.8

非贵金属MoS2修饰的CdS纳米棒光催化剂及其制备方法和应用, ZL201610285209.6

一种组成可控的镍基磷化物的制备方法, ZL201910042250