elementname

付先亮

【 发布日期:2023-02-28 | 点击:


姓名:付先亮

职称:教授

是否硕导:是

是否博导:是

邮箱:fuxl@wit.edu.cn; xl_fu@vip.163.com

地址:武汉市武汉工程大学武昌校区膜工程技术研究中心218

教育及工作经历

2022.11至今,武汉工程大学,材料科学与工程学院,教授  

2016/122022.09淮北师范大学,化学与材料科学学院,教授  

2011/022016/11淮北师范大学,化学与材料科学学院,副教授  

2009/102011/08香港大学,博士后,合作导师 Dennis Y. C. Leung  

2004/092009/07福州大学化学化工学院,物理化学专业理学博士  

2000/092004/07华侨大学化学化工学院,应用化学专业,工学学士  

研究方向

  能源及环境光催化

主讲课程

物理化学(本科生)

绿色建筑材料(本科生)

催化作用基础(研究生)

学生培养

已培养硕士生7名,多人免试考核进入厦门大学、南京工业大学、吉林大学等继续博士深造

每年招收研究生2-3名,欢迎对 光催化能源转化/环境污染物处理/有机合成 等方向感兴趣的同学报考

科研项目

国家自然科学基金青年基金项目,项目号21103060,2012/01-2014/12,主持

国家自然科学基金面上基金项目,项目号21473066,2015/01-2018/12,主持

安徽省自然科学基金杰出青年基金项目(1/30),项目号1808085J242018/07-2021/06,主持

荣誉获奖

安徽省科学技术奖一等奖,2019.03, 排名第四,主要完成人

2019安徽省第十二批省学术技术带头人后备人选 (1/120)

代表性成果

[1] Yutong Xiao, Ziqun Wang, Longfeng Li, Quan Gu, Man Xu, Li Zhu, Xianliang Fu*. Int. J. Hydrogen Energ. 2023, DOI 10.1016/j.ijhydene.2023.01.086.

[2] Yang Yang, Wei Ren, Xiuzhen Zheng, Sugang Meng, Chun Cai*, Xianliang Fu*, Shifu Chen. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2022, 14: 54649-54661.

[3] Haisu Wu, Tifang Miao*, Qinghua Deng, Li Qian, Haixia Shi, Yun Xu, Xianliang Fu*. J. Phys. Chem. C. 2022, 126: 1857-1871.

[4] Yurong Jiang, Xumei Yan, Xianliang Fu*, Quan Gu*. Colloid Interfac. Sci. Comm. 2022, 48: 100627.

[5] Xiaoxia Jia, Jiwu Zhao, Yujing Lv, Xianliang Fu, Yajun Jian, Weiqiang Zhang, Yanyan Wang, Huaming Sun, Xuxu Wang, Jinlin Long, Peng Yang, Quan Gu*, Ziwei Gao*. Appl. Catal. B: Environ. 2022, 300: 120756.

[6] Xiuzhen Zheng, Xulin Wang, Jiafang Liu, Xianliang Fu*, Yang Yang, Huijuan Han, You Fan, Sujuan Zhang, Sugang Meng, Shifu Chen*. J. Am. Ceram. Soc. 2021, 104: 5307-5316.

[7] Ziqun Wang, Zhulin Qi, Xiujun Fan, Dennis Y. C. Leung*, Jinlin Long, Zizhong Zhang, Tifang Miao, Sugang Meng, Shifu Chen, Xianliang Fu*. Appl. Catal. B: Environ. 2021, 281: 119443.

[8] Zulin Qi, Yang Yang, Tao Miao, Longfeng Li, Xianliang Fu*. ChemistrySelect. 2021, 6: 12628-12643.

[9] Yang Yang, Qiangqiang Meng, Xiaoliang Jiang, Sugang Meng*, Xiuzhen Zheng, Sujuan Zhang, Xianliang Fu*, Shifu Chen*. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3: 7736-7745.

[10] Ziqun Wang, Longfeng Li, Mingzhu Liu, Tifang Miao, Xiangju Ye, Sugang Meng, Shifu Chen, Xianliang Fu*. J. Energy Chem. 2020, 48: 241-249.

[11] Hui Li, Ziqun Wang, Yunhui He, Sugang Meng, Yun Xu, Shifu Chen, Xianliang Fu*. J.Colloid Interf. Sci. 2019, 535: 469-480.

[12] Qinghua Deng, Yun Xu, Ziqun Wang, Tifang Miao*, Xianliang Fu*, Liancai Xu. J. Phys. Chem. C. 2019, 123: 30351-30359.

[13] Qinghua Deng, Tifang Miao*, Ziqun Wang, Yun Xu, Xianliang Fu*. Chem. Eng. J. 2019, 378: 122139.

[14] Sujuan Zhang, Weixin Huang*, Xianliang Fu*, Xiuzhen Zheng, Sugang Meng, Xiangju Ye, Shifu Chen*. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 233: 1-10.

[15] Jinghui Wang, Jinze Li, Hui Li, Shixiang Duan, Sugang Meng, Xianliang Fu*, Shifu Chen. Chem. Eng. J. 2017, 330: 433-441.

[16] Jinghui Wang, Hui Li, Sugang Meng, Li Zhang, Xianliang Fu*, Shifu Chen*. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 200: 19-30.

[17] Xianliang Fu*, Li Zhang, Lihua Liu, Hui Li, Sugang Meng, Xiangju Ye, Shifu Chen*. J. Mater. Chem. A. 2017, 5: 15287-15293.

[18] Xianliang Fu*, Jinghui Wang, Danwei Huang, Sugang Meng, Zizhong Zhang, Longfeng Li, Tifang Miao, Shifu Chen*. ACS Catal. 2016, 6: 957-968.

[19] Li Zhang, Xianliang Fu*, Sugang Meng, Xiaoliang Jiang, Jinghui Wang, Shifu Chen*. J. Mater. Chem. A. 2015, 3: 23732-23742.

[20] Xiaoliang Jiang, Xianliang Fu*, Li Zhang, Sugang Meng, Shifu Chen*. J. Mater. Chem. A. 2015, 3: 2271-2282.

[21] Danwei Huang, Xianliang Fu*, Jinlin Long, Xiaoliang Jiang, Le Chang, Sugang Meng, Shifu Chen*. Chem. Eng. J. 2015, 269: 168-179.

[22] 付先亮*,孟苏刚,以卡诺循环为主线的热力学相关内容的集中教学,化学教育2014, 35,17-20

[23] 付先亮*, 物理化学课程中相平衡理论的教学策略, 大学化学, 2019, 34, 60-67

已在国内外学术刊物发表论文110余篇,H-index 46(基于google学术数据)

更多信息详见

Web of Science ResearcherIDG-1386-2010,

https://www.webofscience.com/wos/author/record/390571

     或ORCID: 0000-0001-9295-6314

https://orcid.org/0000-0001-9295-6314

专利

一种Sn基氢氧化物型光催化剂及其制备方法和应用, ZL201410209323.1

一种贵金属修饰的CdS纳米棒光催化剂的制备方法和应用, ZL201510283577.2

一种组成可控的锡基氧化物的制备方法及其光催化应用, ZL201610326861.8

非贵金属MoS2修饰的CdS纳米棒光催化剂及其制备方法和应用, ZL201610285209.6

一种组成可控的镍基磷化物的制备方法, ZL201910042250